Người dùng đã thắng

Người tham gia
Giá chiến thắng
Thời gian

Hộp quà "Bình An 06"

Người khởi tạo: admin.001

Đấu giá kết thúc
Không có người chiến thắng
Giá chiến thắng
đ 3,777,600,000
Thời gian đếm ngược
30

Đăng ký để tham gia đấu giá

Đặt giá
Người tham gia
Thời gian

Đăng ký để tham gia đấu giá

Hộp quà "Bình An 06"

Hộp quà "Bình An" dành tặng người tham gia đấu giá trong Lễ kỷ niệm hành trình 1 năm khởi nghiệp, Metaways - 01 năm, một chặng đường.

Đánh giá

0 ( 0 Đánh giá )
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Hệ thống đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm